A²B Logistics


Afval logistiek vraagt meer dan gewoon transport
Het aanleveren, transporteren, inzamelen, verwerken en factureren van bedrijfsafval en gevaarlijk afval, is geen doorsnee commerciële activiteit. Behalve met de gewone logistieke en financiële aspecten heeft u te maken met uitgebreide interne en externe controles.
Zowel op gemeentelijk, provinciaal, landelijk als Europees niveau worden afvalstromen nauwlettend in de gaten gehouden. Des te belangrijker is daarop toegesneden programmatuur.

 

Van Chemis naar A2B Logistics


Met de succesvolle DOS applicatie Chemis heeft GMT al meer dan 15 jaar veel knowhow opgebouwd van alle aspecten binnen de afvalindustrie. Op basis van deze ervaring is de opvolger van Chemis in ontwikkeling genomen.

 
Is Chemis nog een applicatie voor met name de inzamelaars van gevaarlijk afval, de opvolger van Chemis =A2B Logistics= is breed inzetbare generieke programmatuur waarop per branche specifieke modules worden gebouwd.
GMT bouwt op Windows en Oracle gebaseerde standaardprogrammatuur die voor meerdere branches beschikbaar komt. Vraag vooral naar de ontwikkelingen in uw branche! 
 

Van A naar B...

A2B Logistics is zo opgezet dat alle mogelijke logistieke afvalprocessen geregistreerd kunnen worden. Of u nu afval ophaalt, in een depot opslaat, verwerkt, recyclet, scheidt of afvoert: al deze processen kunt u volgen van A, naar B, via C en eventueel via D, naar Z.
In elke fase van dit logistieke proces kunt u zowel de getransporteerde of gehandelde stoffen als de kosten die daarmee gemoeid zijn registreren en beheren. Hierdoor is het mogelijk een compleet proces in kaart te brengen zodat u vooraf een kosten-break-down kunt maken van de gehele receptuur. Tevens kunt u bepaalde scenario's doorrekenen.
Met A2B Logistics kunt u duidelijk vastleggen wat u met welk afval doet, hoeveel stoffen er aanwezig zijn en welke kosten daarmee verbonden zijn.

 
Uiteraard bevat A2B Logistics krachtige tracking & tracing mogelijkheden. Bovendien stelt A2B Logistics u in staat gespecificeerde verkoopfacturen te produceren en inkomende facturen te controleren.
Hoe u A2B Logistics ook wilt gebruiken, de basis is echter altijd hetzelfde. Branche-specifieke zaken worden aan deze basis toegevoegd. Op dit moment wordt dit gedaan voor bedrijven die zich bezig houden met het inzamelen van afgewerkte olie en afvalolie.
 

De Basis van A2B Logistics


Het centrale idee achter A2B Logistics is dat ieder proces, hoe ingewikkeld ook, kan worden opgedeeld in meerdere kleine stappen die ieder kunnen worden beschreven, ofwel als een verandering van locatie (transport van A naar B), ofwel als een verandering van samenstelling (verwerking), ofwel als een opsplitsing (handling).
Door aan iedere afzonderlijke stap een kostprijs en de standaard vervolgstap te koppelen, kan A2B Logistics vooruit berekenen wat de totale verwerking van een afvalstof kost, inclusief transport, opslag en afvoer. Zo'n voorcalculatie kan dan als leidraad dienen om een commerciële prijs te bepalen. Die commerciële prijzen zijn vervolgens in A2B Logistics in te vullen per contract, klant of branche, en daarbij kan gebruik worden gemaakt van staffels, prijsafspraken en individuele kortingen.


Aan de andere kant krijgt u door deze voorcalculatie ook direct een helder inzicht in de verwerkingsprocessen (receptuur) binnen uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een afvalstroom als kantoorafval. Dit bestaat uit een aantal fracties als papier, plastic enzovoort. In onderstaand plaatje vindt u de receptuur voor het inzamelen, handlen en afvoeren van kantoorafval.
Een Massabalans, een Stoffenbalans en automatisch bijgehouden voorraden zijn vervolgens logische voortzettingen van dit principe. Door de opzet is in één oogopslag duidelijk waar zich binnen uw organisatie voorraden bevinden en wat het bijvoorbeeld kost om die nog af te voeren. In A2B Logistics worden alle interne relaties (vestigingen, afdelingen, depots, tanks) en externe relaties (klanten, vervoerders, eindverwerkers) tezamen opgeslagen in één hiërarchische tabel.
Door dit basisprincipe consequent door te voeren zijn in A2B Logistics inzameling en afvoer van afvalstoffen op een natuurlijke manier gecombineerd. Een transport van een afvalstof van locatie A naar locatie B is immers, bekeken vanaf A, een afvoer, maar bekeken vanaf B is het een inzameling.

 

Gebruiksvriendelijk

Maar wat is een mooi principe zonder gebruikersgemak? Daarom is A2B Logistics ook nog eens zeer gebruiksvriendelijk: in ieder overzichtsscherm gebruikt u exact dezelfde userinterface waarmee u standaard gegevens kunt sorteren, zoeken, filteren en afdrukken. U kunt gebruik maken van de standaardafdrukken die in A2B Logistics zitten: o.a. afdruk van PMV en WMB-vrachtbrieven en -omschrijvingsformulieren, maar u kunt uw eigen afdrukken zelf definiëren, al dan niet via een merge met Microsoft Word.


U kunt op verschillende schermen zelf extra gegevensvelden toevoegen en die daarna gebruiken in zoek-, sorteer- en afdrukfuncties. En tot slot is A2B Logistics middels één druk op de knop te veranderen in een Engelstalige versie (andere talen op aanvraag).
 

De plaats van A2B Logistics in uw organisatie

A2B Logistics kan op heel veel verschillende afdelingen binnen een organisatie worden ingezet. Ook binnen organisaties met meerdere vestigingen waar al dan niet verschillende activiteiten plaatsvinden.
De verkoopafdeling registreert er klantgegevens en gemaakte prijsafspraken mee en verstuurt bijvoorbeeld mailings naar klanten.

  • De afdeling planning gebruikt A2B Logistics onder andere ten behoeve van het registreren van de afvalstroom, het invullen van alle afvalstroomgegevens, het uitdraaien van vervoersdocumenten, lijsten, barcodestickers en routes. Ook (te verhuren) emballage wordt met A2B Logistics geregistreerd.
  • De afdeling depotbeheer gebruikt A2B Logistics voor het accepteren, controleren en registreren van afval. Weegbrugkoppelingen en barcodeleespennen zijn daarbij handige hulpmiddelen. Met behulp van A2B Logistics kan de afvoer en ontvangst van stoffen gemeld worden bij de overheid.
  • Laboratoria gebruiken A2B Logistics voor het vastleggen van analyseresultaten per aanlevering en het raadplegen van de aanleverhistorie per afvalstroom.
  • De administratie gebruikt A2B Logistics voor het factureren van ingezamelde stoffen, verrichte werkzaamheden en geleverde en verhuurde verpakkingen en containers. A2B Logistics berekent automatisch de juiste transportkosten en de factuurgegevens kunnen doorgeboekt worden naar diverse financiële systemen.
  • Het management gebruikt A2B Logistics om op diverse niveaus inzicht te krijgen in de bedrijfsprocessen (onder andere door middel van nacalculaties) en het financiële reilen en zeilen van de organisatie.
 

contact

Bas  Kousemaker
Bas Kousemaker
Account Manager
tel. +31 20 600 51 51

downloads