Handel en monostromen

GMT heeft met behulp van een aantal bedrijven uit de papierbranche een specifieke applicatie ontwikkeld voor handel .

 

De functionaliteit van deze applicatie dekt het totale proces af van de handel in mono stromen. Zoals het vastleggen van contract- en prijsafspraken met leveranciers, afnemers en transporteurs in de vorm van contracten, catalogi, inkooporders en verkooporders. Deze inkoop- en verkooporders zijn vervolgens de input zijn voor het bepalen van de benodigde ritten. Een rit omvat het totale transport over land en over zee van de plaats van herkomst tot de plaats van bestemming.

 

Dit traject kan op verschillende manieren verlopen:

  1. inkoop naar eigen locatie
  2. verkoop vanaf eigen locatie of
  3. transito (directe doorverkoop).

 

Iedere rit kan uiteenvallen in meerdere transporten die door verschillende transporteurs uitgevoerd kunnen worden. De realisatie van de rit leidt tot te factureren bonnen. Deze bonnen lopen mee in de facturatie en leiden tot (inkoop)facturen en verplichtingen met de daarbij behorende kosten of omzetboekingen. Verder voorziet deze functionaliteit in het registreren van de benodigde gegevens om de annex, paklijsten en overige benodigde documenten af te kunnen drukken.

 

contact

Paul  Havinga
Paul Havinga
business unit directeur GMT Waste
tel. +31 20 600 51 51