Diftar laat de vervuiler betalen


Steeds meer gemeenten kiezen voor het Diftar systeem, waarbij de vervuiler betaalt. Voor u als afvalverwerker betekent dit dat u per huishouden de afvalstroom moet registreren. De Diftar c.q. container management oplossing van GMT maakt afvalinzameling met gedifferentieerde tarieven inzichtelijk en efficiënt.

 

Gewicht of volume/frequentie

De Diftaroplossing registreert per huisadres de aanwezige afvalcontainers, -volumes en persoonlijke afvalpassen. De passen en containers zijn voorzien van een chip met een unieke code. De chipnummers in afvalcontainers worden door ingebouwde sensoren in de huisvuilwagen herkend. De boordcomputer registreert het gewicht of volume en de frequentie waarmee de afvalcontainers geleegd worden. Via de persoonlijke milieupassen registreert het systeem ook het aantal afvalaanbiedingen bij ondergrondse afvalsystemen en de milieustraat.

 

Verschillende tarieven

De Diftaroplossing werkt naadloos samen met de andere GMT software oplossingen. Zo berekent de software per huishouden exact hoeveel afval in rekening moet worden gebracht. Voor elk type container kunt u ook vastleggen hoeveel ledigingen volgens het gewone tarief worden berekend. Wie vaker de container aanbiedt, betaalt een hoger tarief.

 

Compleet overzicht

U kunt gemeenten online volledig en continu op de hoogte houden van alle Diftargegevens. Op hun beurt kunnen de gemeenten direct mutaties als verhuisberichten en leegstand aan het systeem doorgegeven.

 

Routeplanning en afvalkalender

Andere CLEAR modules werken perfect samen met de Diftaroplossing. Zo kunt u relevante Diftargegevens meenemen in de wijkparkindeling, de routeplanning en het werkrooster. De afvalkalender kan vanuit de software per huisadres worden geprint, wat aanzienlijk scheelt in de drukkosten. En met de internet biedt u burgers online een persoonlijk overzicht van zaken als de frequentie en het gewicht of volume van de ledigingen en de afvalkalender.

 

Totaaloplossing

GMT Europe heeft inmiddels bij opdrachtgevers in binnen- en buitenland ruime ervaring opgedaan met grootschalige invoering van Diftar. Naast de inrichting van de software en de technische aspecten van de implementatie, begeleiden we hierbij ook de invoering in de praktijk. We worden dan ook steeds vaker ingeschakeld voor een totaaloplossing, waarbij we niet alleen de software maar ook de rfid-lezers, de boordcomputers op het voertuig en de handhelds leveren en grootschalig uitzetten.

 

 

 

 

contact

Sander van Vliet
Sander van Vliet
senior account manager
tel. +31 20 600 51 51

downloads