Informatie direct uit het veld

 

Voertuigen die betrokken zijn bij afvalinname verzamelen 'onderweg' meteen ook een groot aantal gegevens – zoals gewicht en herkomst. De handmatige registratie van deze gegevens is tijdrovend, met alle kans op fouten van dien. Daarom hebben wij een oplossing in zowel AfvalRIS als CLEAR ontwikkeld: een boordcomputer, communicatiesysteem en software in één gebruiksvriendelijk systeem, dat de papierstroom tussen backoffice en voertuig overbodig maakt.
 

Realtime verwerking van gegevens 


De boordcomputerintegratie zorgt dat de boordcomputers (zoals bijvoorbeeld de Skeye.pad) in de voertuigen direct in contact staan met uw backoffice. Zo kunnen over en weer gegevens worden uitgewisseld. Met als voordeel dat de data altijd real time in de back office verwerkt worden en een planner steeds zicht heeft welke orders zijn uitgevoerd en welke opdrachten nog in de planning staan. Nieuwe opdrachten kunnen direct aan de betreffende wagen doorgegeven worden.
 

Veel informatie met weinig handelingen

De boordcomputer registreert alle belangrijke informatie tijdens een rit, zoals datum, begin- en eindtijd van de rit, voertuignummer, chauffeursnaam, afgelegde route, etc.
Naast de gegevens over afval, kunnen meteen ook rijtijden, en functies als digitale handtekeningen, emballageregistratie en het vastleggen van extra werk worden opgenomen. Ook plaatsbepaling van de wagens, navigatie en bellen via de boordcomputer behoren tot de mogelijkheden. Uitbreiding is mogelijk met een urenregistratiesysteem/cao-module, een rijstijlanalyse en een fleetmonitor.
 

Betere prestaties

Dankzij deze geïntegreerde oplossing kunnen zaken als planningen, facturen en chauffeursbonnen met veel minder handelingen gerealiseerd worden. Deze boordcomputer oplossing draagt dan ook direct bij aan de efficiency, een betere service en heldere managementinformatie.

 

contact

Paul  Havinga
Paul Havinga
business unit directeur GMT Waste
tel. +31 20 600 51 51

downloads