Gemeente Tytsjerksteradiel als nieuwe AfvalRIS gebruiker

 

De gemeente Tytsjerksteradiel is een middelgrote gemeente (qua inwoneraantal de vijfde op rij in Fryslân met zo’n 32200 inwoners en +/- 13000 huishoudens) die kwaliteit nastreeft in de uitvoering van haar taken. Het beleid van de gemeente wordt voorbereid en uitgevoerd door een moderne organisatie waarin medewerkers op eigentijdse en bedrijfsmatige manier hun werk doen. Werkbare oplossingen worden als de beste gezien en nagevolgd. In dit kader past een goede automatisering. En hier komt AfvalRIS om de hoek kijken.

 

Fokke van der Vliet, medewerker bedrijfsbureau: “Aanleiding voor de aanschaf van een nieuw automatiseringssysteem was de vervanging van de duobak voor 2 containers. In dit kader zijn wij vorig jaar een pakketselectie gestart. Aan de hand van vooropgestelde criteria en referentiebezoeken is onze keus op AfvalRIS gevallen. AfvalRIS onderscheidde zich met name op de criteria betrouwbaarheid van de organisatie, de bewezen oplossing, de benodigde investering en de toekomst mogelijkheden. Wat wij vooral als pluspunt hebben ervaren is de bereidwilligheid om nieuwe ontwikkelingen zoals BAG (Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen) op te pakken en direct te integreren in de applicatie. Wij zijn van start gegaan met de container management functionaliteit, de registratie en facturering van bedrijfsafvalcontracten. Hierna volgt de vervanging van de minicontainers voor het huishoudelijk afval en het beheer van alle ledigingen die voortkomen via de boordcomputer op de inzamelvoertuigen.

 

De implementatie is in volle gang en verloopt tot op heden voorspoedig. Daarnaast biedt AfvalRIS nog veel mogelijkheden zoals registratie bezoekers op de milieustraat, klachtenregistratie en groenvoorzieningen. Voorlopig hebben we dus nog genoeg te doen.”

 

12-11-2014 AREA; MijnURen App
30-06-2014 Afvalbak adopteren?
29-12-2010 LMA Kit
04-02-2010 Overname BlueKaizen
07-05-2009 GMT op de EASYFAIRS
07-11-2008 Nieuwe medewerkers