Nieuwe organisatiestructuur


Afgelopen jaar was een bewogen jaar voor GMT. Een jaar met veel nieuwe klanten, nieuwe projecten, nieuwe productontwikkelingen en een significante uitbreiding op het personeelsbestand.

 

Om de sterke groei van de GMT organisatie en onze internationale ambitie te ondersteunen, is per 1 oktober 2008 een nieuwe organisatiestructuur van kracht waarbij alle activiteiten rondom softwareontwikkeling onder 1 verantwoordelijke zijn gebracht. De nieuwe structuur kent verder een duidelijke scheiding tussen lijn- en projectorganisatie.

 

Hoe de nieuwe structuur er op management niveau uitziet leest u hier.

12-11-2014 AREA; MijnURen App
30-06-2014 Afvalbak adopteren?
29-12-2010 LMA Kit
04-02-2010 Overname BlueKaizen
07-05-2009 GMT op de EASYFAIRS
07-11-2008 Nieuwe medewerkers