Marpol Services kiest voor implementatie A2B Logistics van GMT

 

Op 25 februari 2011 heeft Marpol Services de opdracht verstrekt aan GMT voor de implementatie van A2B Logistics.

A2B Logistics is software waarmee alle mogelijke logistieke afvalprocessen geregistreerd kunnen worden. Marpol zal de software inzetten voor o.a. : het op een eenvoudige en foutvrije manier informeren van de inzamelschepen (“Lichters”) over de soort werkzaamheden, soort afvalstoffen, hoeveelheid afval en locatie van het te verzamelen afval, tijdsregistratie, benodigd materiaal etc. Daarnaast het kunnen verwerken van de verschillen tussen de werkelijke ontvangen afvalstoffen en de opgegeven afvalstoffen, het sneller kunnen beschikken over gegevens voor de facturatie en de koppeling naar de financiële administratie en tot slot het kunnen melden van inzamelingen naar de douane.

Meer informatie over A2B Logistics leest u hier.

 

Wie is Marpol Services

Marpol Services is in 2009 opgericht door 3 ondernemers met jarenlange ervaring op het gebied van scheepvaart, minerale olie en afvalstoffen. Marpol Services is een actieve inzamelaar op het gebied van scheepsafvalstoffen. Zowel van de zeevaart, binnenvaart en visserij als van alle overige off-shore gerelateerde bedrijven. Marpol verzorgt de complete inzameling van alle soorten scheepsafval. Daarnaast kunnen zij de complete logistiek met betrekking tot afvalstoffen uit handen nemen en heeft hiertoe de beschikking over 8 tankwagens en een groot aantal kleine, handzame bedrijfswagens. Marpol is leverancier van diverse oliebestrijdingsmaterialen en reinigingsmiddelen. Zij heeft een jarenlange ervaring in het voorkomen van en het opruimen na calamiteiten in en op het water, in sluizen en aan boord van zee- en binnenvaartschepen.

Meer informatie over Marpol leest u hier.

12-11-2014 AREA; MijnURen App
30-06-2014 Afvalbak adopteren?
29-12-2010 LMA Kit
04-02-2010 Overname BlueKaizen
07-05-2009 GMT op de EASYFAIRS
07-11-2008 Nieuwe medewerkers