Maritieme afvalinzameling; een vak apart!

 

Een dagje mee op een lichter leert ons dat de vuilniszakken van een cruiseschip gewoonweg naar beneden worden gegooid. Want hoe anders kun je ook afvalinzamelen op het water? Maritiem inzamelen is dus een vak apart. Maar voor ons inmiddels niet meer!

 

Nagenoeg alle toonaangevende bedrijven die in deze sector actief zijn in de havens van zowel Rotterdam, Amsterdam, Zeeland als Antwerpen worden ondersteund door de GMT applicatie A2B Logistics. De applicatie zorgt onder andere voor een perfecte registratie van alle activiteiten en processen die van toepassing zijn bij scheepsafvalinzameling bij zowel zee- als binnenvaartschepen.

 

Consultant Leo Groeneweg: ‘Het inzamelen in havens vereist een specifieke planning. Welk schip komt wanneer binnen? Waar ligt het schip? Welke stoffen zijn er aan boord? Wanneer vertrekt hij? Tel daarbij op dat een gedeelte van de kosten voor de inzameling worden gedragen door het betreffende Havenbedrijf die daarvoor uitvoerig gerapporteerd dient te worden.’

 

‘Voor al deze vraagstukken biedt A2B het gereedschap waarmee alle registraties, benodigde vracht – en transport documenten en rapportages kunnen worden gemaakt’, legt hij uit. ‘Alle inzamelschepen (en vrachtwagens) zijn één op één verbonden met het kantoor op de wal, zodat alle informatie over de uit te voeren- én de uitgevoerde opdrachten zowel overdag als ‘s nachts aan alle betrokkenen ter beschikking staat.’

 

Om misbruik van afval tegen te gaan, worden zware eisen gesteld aan de registratie van de gegevens van zowel de ontdoeners, inzamelaars alsverwerkers. De handhaving op de voorschriften is daarom streng. Vooral de (gevaarlijke) vloeistoffen hebben hierbij speciale aandacht.

 

A2BLogistics is zo opgezet dat alle mogelijke logistieke afvalprocessen geregistreerd kunnen worden. Of men nu afval ophaalt, in een depot opslaat, verwerkt, recyclet, scheidt of afvoert: al deze processen kan men volgen van A, naar B, via C en eventueel via D, naar Z. ‘De oplossing is niet alleen slagvaardig, het is ook nauwkeurig en zorgt voor reductie van onder andere doorlooptijden en personeelskosten.’

 

Tijdens verscheidene bezoeken aan onze klanten in deze sector hebben we veel geleerd over hoe deze branche werkt.Deze kennis gebruiken we bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen van de software’, vertelt Mark Abbas, directeur van GMT. ‘Ik heb zelf een dagje mee mogen varen op een lichter van Bek en Verburg. Je staat er gewoon niet bij stil dat de vuilniszakken van een cruiseschip simpelweg naar beneden worden gegooid. En het zijn er nog heel wat ook’.

 

Maritieme afvalzameling is een vak apart. ‘Veel mensen realiseren zich niet dat ook het afval van grote schepen, olietankers en passagiersschepen ingezameld wordt. Naast het ophalen van (gescheiden) afval, richten veel bedrijven zich ook op scheeps- en tank reiniging’, zegt Mark Abbas.

 

Meer lezen over A2B Logistics? Klik dan hier.

reageren op deze pagina

 

 

contact

Menno  Koper
Menno Koper
Account Manager
tel. 020-6005151

downloads

12-11-2014 AREA; MijnURen App
30-06-2014 Afvalbak adopteren?
29-12-2010 LMA Kit
04-02-2010 Overname BlueKaizen
07-05-2009 GMT op de EASYFAIRS
07-11-2008 Nieuwe medewerkers