In the picture; de circulaire economie en de rol van milieustraten

 

We weten allemaal inmiddels dat afval tegenwoordig een grondstof is. Mits goed gescheiden! En precies daar komt de bijdrage van een goed opgezette milieustraat van pas. Want hoe makkelijker en sneller de burger en bedrijven zich kunnen ontdoen van hun afval des te vaker zullen zij afval aanbieden op de milieustraat/afvalbrengstation van de gemeenten. En dat is weer een stap in de goede richting voor de circulaire economie.

 

Betere scheiding op de milieustraat

 

Het klinkt eenvoudig maar bij de opzet van een milieustraat komt heel wat denkwerk kijken. Zo zijn er meerdere uitgangspunten voor de gemeenten en milieudiensten. Enerzijds willen zij een goede scheiding van de 'grondstoffen', anderzijds willen zij de burgers faciliteren om zo eenvoudig en snel mogelijk van hun afval te ontdoen en hen een goede service te bieden. Door kortere wachtrijen, duidelijke routering en snelle afwikkeling aan de poort worden burgers gestimuleerd vaker afval weg te brengen.

 

Maar ook een gemeente is een bedrijf en moet verantwoording afleggen over hoeveelheden afval/grondstoffen er ingezameld zijn en welke kosten er gemaakt zijn. Dus ook een goede administratie en automatisering is van belang.

 

Het belang en gemak van automatisering op de weeglocatie

 

GMT heeft inmiddels een ruime ervaring met de automatisering van afvalbrengstations zoals bij HVC, DAR, Irado, ROVA, Cyclus en nog vele meer. Al meer dan 25 milieustraten werken met de software oplossing CLEARWeigh.  Een flexibele standaard applicatie die tijdens het project op maat kan worden geconfigureerd zodat de software het specifieke ontwerp van de milieustraat optimaal kan ondersteunen. GMT heeft zich hiermee een leidende positie verworven in het automatiseren van weeglocaties.

 

CLEARWeigh: een uniek totaal-concept

“Het unieke aan CLEARWeigh is dat de software zorgt voor zowel de administratieve afhandeling van binnenkomende en uitgaande stromen als voor de geautomatiseerde toegangscontrole met paslezers, slagbomen en stoplichten”, aldus Paul Havinga, Business Unit Directeur van GMT in Diemen. “In de uitvoering sturen wij het gehele project aan. Inclusief het plaatsen van detectielussen, het monteren van toegangszuilen en het koppelen van de weegbruggen. Daarmee ontzorgen wij onze klant die niet de verschillende toeleveranciers individueel hoeft aan te sturen”, aldus Havinga.

 

Geïntegreerd en 'stand-alone'

Op een milieustraat is de snelheid van afhandeling en continuïteit van essentieel belang. Daarom hebben wij CLEARWeigh zo ontworpen dat de software zowel geïntegreerd kan werken met de CLEAR applicatie in de back office maar ook kan CLEARWeigh, indien er bijvoorbeeld een storing op het netwerk optreedt, stand-alone doordraaien. Zodra de verbinding is hersteld, zal CLEARWeigh automatisch de back-office weer updaten met de meest actuele gegevens. Daarbij mag geen enkel gegeven verloren gaan. De interface is dan ook uiterst robuust en betrouwbaar ontwikkeld.

 

Over GMT

 

GMT is al 30 jaar actief in de afval- en milieu industrie. En is marktleider in het leveren van innovatieve oplossingen voor deze specifieke branche. Voorbeelden hiervan zijn o.a. GMT CLEAR als krachtige management tool die snelle, consistente en accurate informatie verschaft door het hele bedrijfsproces heen. Daarnaast levert GMT krachtige apps voor in het voertuig, voor uw klanten, voor het accepteren van afval/materialen. Met GMT Connect biedt GMT een state of the art ontsluitingslaag aan die u toestaat om GMT CLEAR snel en beheerst te ontsluiten naar applicaties van derden.

 

Wilt u meer weten over de producten van GMT? Neem dan contact op met Sander van Vliet via svliet@gmt.nl of bel 020-6005151

 

 

 

 

12-11-2014 AREA; MijnURen App
30-06-2014 Afvalbak adopteren?
29-12-2010 LMA Kit
04-02-2010 Overname BlueKaizen
07-05-2009 GMT op de EASYFAIRS
07-11-2008 Nieuwe medewerkers