Hoondert kiest voor implementatie van A²B Logistics van GMT

 

Hoondert is van oorsprong een aannemings- en verhuurbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw. En heeft als voornaamste activiteiten: Grondwerk, Waterbouw, Wegenbouw, Sloopwerk, Wegdek reiniging en stofbestrijding, Gladheidsbestrijding, Scheepsloperij, Recycling, Bodem sanering, Tank sanering, Calamiteiten bestrijding, Transport, Op- en overslag, Verhuur en verkoop.

 

Hoondert is in haar zoektocht naar een automatiseringssysteem waarin de bedrijfsprocessen van inzamelen, transporteren, wegen en voorraad administratie kunnen worden ondergebracht, terecht gekomen bij de applicatie A²B Logistics van GMT. Zij willen de softwareapplicatie inzetten voor o.a.: 

1. Het op doelmatige wijze automatiseren van alle administratieve handelingen rondom de weegbruggen.

2. Het verwerken van de transport/weeggegevens in een betrouwbaar centraal administratief voorraadsysteem

3. Het op efficiënte wijze periodiek melden van de transport/weeggegevens naar de overheid.

4. Het verkrijgen van een goed inzicht in stoffenbalans van de in uitvoering zijnde projecten.

5. Een degelijke koppeling tussen de administratieve- en de financiële afhandeling van de binnen de bedrijfsprocessen uitgevoerde activiteiten.

6. Conversie van de bestaande gegevens zoals NAW, Afvalstroomnummers, Amicenummers en andere stamgegevens.

 

A²B Logistics voldoet binnen de standaard aan de bovengenoemde eisen en biedt hiervoor een passende oplossing.

Momenteel is de implementatie in volle gang.

 

Meer informatie over Hoondert, klik hier.

Meer informatie over A2B, klik hier.

 

 

 

 

12-11-2014 AREA; MijnURen App
30-06-2014 Afvalbak adopteren?
29-12-2010 LMA Kit
04-02-2010 Overname BlueKaizen
07-05-2009 GMT op de EASYFAIRS
07-11-2008 Nieuwe medewerkers