Het brein achter de ingenieuze automatisering van het KGA depot

Hoe complex kan de logistiek en rapportage rondom een KGA depot zijn? Voor de ontdoener (lees: burger of bedrijf) is het slechts een kwestie van over de weegbrug, gevaarlijk afval afgeven, bonnetje in ontvangst nemen en naar de uitgang voor de eventuele betaling. En dan begint het administratieve circus. Wachten bij de afrekening. Want de lijst van afvalstoffen is in vele gevallen lang. En die hele lijst moet door de medewerker van de milieustraat handmatig in het systeem ingevoerd worden. "Dat kan toch anders!", dacht Rodrigo Ramakers, software ontwikkelaar bij GMT.

 

En daar heeft hij werk van gemaakt. "Ik stelde mijzelf de vraag: Hoe kan mijn klant, haar klant beter bedienen en er zelf ook wijzer van worden? Dat vergde van mij een verdiepingsslag van de logistieke processen in de praktijk. Samen met collega Anique Bravenboer (consultant) hebben wij ons verdiept in het proces rondom het ontdoen van gevaarlijk afval door burgers en bedrijven. De logistiek lijkt op het eerste gezicht niet complex, maar er komt toch meer bij kijken dan je in eerste instantie denkt.", aldus Rodrigo.

 

KGA in de praktijk

Rodrigo:"Laten we beginnen bij de burger. Veelal brengen zij batterijen, kleine elektrische apparaten, verfresten of mobieltjes. Deze artikelen worden gesplitst naar de verschillende fracties en worden tot op de gram nauwkeurig gewogen. Vele regels per bon levert dat op. Die bon werd handmatig opgesteld en bijhorende bedragen werden opgeteld. Om vervolgens bij het uitrijden door de loketmedewerker overgetypt te worden in onze milieustraat applicatie. pas daarna kon er worden gepind door de burger. Dat is met de nieuwe inrichting met CLEARWeigh nu verleden tijd. Als de burger bij het loket aankomt om te betalen staan zijn/haar gegevens al op de monitor van de loketmedewerker en kan er direct afgerekend worden.

 

Voor bedrijven en commerciële inzamelaars kon het administratieve proces nog complexer zijn. Sommige aanbieders komen met 1 pallet met daarop 36 verschillende fracties. Deze fracties wil je afzonderlijk wegen. Voorheen betekende dat 36 keer over de weegbrug. Dat hebben wij nu met de automatisering terug kunnen brengen tot eenmaal inwegen en uitsplitsing in de hal. Alles wordt volledig geautomatiseerd opgeteld en gematcht met de juiste ontdoener en herkomst zodat ook de doorbelasting correct kan plaatsvinden."

 

Wat heeft u, als KGA depot, aan deze oplossing?

U biedt een verbeterde service aan uw klant, de ontdoener. Alle wegingen voortaan op één bon, snel en overzichtelijk. Ook niet gevaarlijk afval vervolgwegingen zoals het brengen van hout of ander afval.
Geen vertragingen meer bij het KGA depot en bij de afrekening. De ontdoener rijdt nu gewoon door naar het loket en kan direct zijn rekening voldoen omdat alle gegevens al digitaal bekend zijn bij het loket.
Geen 'gesjoemel' meer of verkeerde inschattingen. Via CLEARWeigh worden automatisch de prijsafspraken vanuit CLEAR gematcht. Relaties met een contractafspraak ontvangen een factuur en hoeven zelfs helemaal niet ter plekke af te rekenen.
Doordat alle afvalstromen direct gewogen, opgeslagen en berekend worden, beschikt u meteen over een correcte administratie en hoeft er niets meer overgetypt en ingevoerd te worden bij het loket.
Door de eliminatie van het manuele proces worden er minder fouten gemaakt.
Alle informatie centraal op één plek levert direct inzicht op: wie komt er wat brengen en hoe vaak? Wat ligt er op enig moment in het KGA depot opgeslagen? Een compleet overzicht van alle ingaande en uitgaande fracties. Dit alles resulteert in een correcte rapportage, sluitende massabalans, om de juiste verantwoording af te leggen aan de betreffende instanties.

 

Niet alleen de gemeente maar ook de brandweer heeft er belang bij precies te weten welke gevaarlijke stoffen er opgeslagen liggen in het KGA depot. Bij calamiteiten als een brand kan deze infomatie zelfs van levensbelang zijn.

 

CLEARWeigh

GMT heeft inmiddels een ruime ervaring met de automatisering van afvalbrengstations zoals bij HVC, DAR, Irado, ROVA, Cyclus en nog vele meer. Al meer dan 25 milieustraten werken met de software oplossing CLEARWeigh. Een flexibele standaard applicatie die tijdens het project op maat kan worden geconfigureerd zodat de software het specifieke ontwerp van de milieustraat optimaal kan ondersteunen. GMT heeft zich hiermee een leidende positie verworven in het automatiseren van weeglocaties.

 

GMT is al 30 jaar actief in de afval- en milieu industrie. En is marktleider in het leveren van innovatieve oplossingen voor deze specifieke branche. Voorbeelden hiervan zijn o.a. GMT CLEAR als krachtige management tool die snelle, consistente en accurate informatie verschaft door het hele bedrijfsproces heen. Daarnaast levert GMT krachtige apps voor in het voertuig, voor uw klanten, voor het accepteren van afval/materialen. Met GMT Connect biedt GMT een state of the art integratielaag aan die u toestaat om GMT CLEAR snel en beheerst te ontsluiten naar applicaties van derden.

Wilt u meer weten over de producten van GMT? Neem dan contact op met Sander van Vliet via svliet@gmt.nl telefonisch via 020-6005151

12-11-2014 AREA; MijnURen App
30-06-2014 Afvalbak adopteren?
29-12-2010 LMA Kit
04-02-2010 Overname BlueKaizen
07-05-2009 GMT op de EASYFAIRS
07-11-2008 Nieuwe medewerkers