HVC kiest voor CLEAR software van GMT Europe

 

N.V. HVC, energie- en afvalnutsbedrijf,  was voor haar inzameldivisie op zoek naar één uniform softwaresysteem voor de administratie en optimalisatie van het primaire proces. De implementatie van een centrale softwareapplicatie moet de eenduidigheid en uniforme inrichting van de primaire processen waarborgen, de centralisatie van een aantal activiteiten ondersteunen en een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de ritplanning. Daarbij zal altijd de kwaliteit van de dienstverlening naar de burgers centraal staan. De industrie-specifieke ERP applicatie CLEAR van GMT Europe blijkt het beste aan te sluiten op de doelstellingen en ambities van HVC.

 

 

v.l.n.r. Wim van Lieshout – Algemeen Directeur HVC

Mark Abbas- Directeur GMT Europe b.v.

 

v.l.n.r. Nico Mensing – Directeur HVC Inzameling

Mark Abbas- Directeur GMT Europe b.v.

 

 

Innovatiekracht, visie en continuïteit

“Na een gedegen selectietraject heeft HVC gekozen voor de nieuwste CLEAR versie van GMT Europe.  Vanwege de bewezen ‘fit’ op afval-inzamelprocessen, de schaalbaarheid van de oplossing en de visie en continuïteit van de GMT organisatie”, aldus Mark Abbas, Directeur GMT Europe. “Daarnaast speelde de innovatiekracht van GMT Europe een belangrijke rol in het selectietraject. Door continu met nieuwe innovatieve (ICT) oplossingen te komen en met de ontwikkelingen van de afvalmarkt mee te gaan, kan HVC met GMT ook invulling geven aan haar langere termijn doelstellingen”, vult Nico Mensing, Directeur HVC inzameling aan.

 

Van afval naar grondstof

Met het contract dat HVC onlangs met GMT Europe heeft gesloten, ontstaat een strategische samenwerking die zal leiden tot nieuwe ontwikkelingen en innovaties rondom de transitie in de afvalbranche van afvalzameling naar grondstoffenmanagement voor reststromen. De software die GMT heeft ontwikkeld voor de handel in monostromen (papier, glas, plastic, etc.) zal daarbij in nauwe samenwerking met HVC en andere klanten van GMT verder worden doorontwikkeld.

 

Over HVC Inzameling

HVC Inzameling verzorgt voor meer dan 450.000 huishoudens in diverse gemeenten de afvalinzameling en het beheer openbare ruimten. Activiteiten die daartoe behoren zijn o.a. gladheidsbestrijding, straatreiniging, plaagdierbestrijding en kolken- en rioolreiniging. HVC heeft inzamellocaties in Middenmeer, Lelystad, Velsen, Zaanstad en Dordrecht. Bij HVC Inzameling werken 500 medewerkers die samen een omzet realiseren van € 80 miljoen. Daarmee is HVC Inzameling de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar van Nederland.

12-11-2014 AREA; MijnURen App
30-06-2014 Afvalbak adopteren?
29-12-2010 LMA Kit
04-02-2010 Overname BlueKaizen
07-05-2009 GMT op de EASYFAIRS
07-11-2008 Nieuwe medewerkers