Gemeente Meppel in volle gang met implementatie AfvalRIS

Na een aanbestedingstraject voor een container management systeem heeft Gemeente Meppel gekozen voor de applicatie AfvalRIS van GMT. De gemeente wil toe naar een efficiëntere bedrijfsvoering. Daartoe zullen de huidige geautomatiseerde processen ondergebracht worden in één pakket om eenduidig te kunnen rapporteren aan het management en de eigen processen te monitoren en daar waar mogelijk bij te stellen. AfvalRIS voorziet in deze behoeften en biedt een geïntegreerde oplossing voor zowel de koppeling met de basisregistratie BAG en GBA, management informatie als ook het container management systeem.

 

Anton Uiterwijk, Beleidsadviseur I&A bij Gemeente Meppel: “Wij hebben voor GMT met AfvalRIS gekozen vanwege de ‘fit’ met onze gestelde doelstellingen, de goede functionele dekking en de daarbij aansluitende commerciële voorwaarden. De implementatie is momenteel in volle gang. AfvalRIS zal begin 2013 operationeel moeten zijn.”

 

AfvalRIS is een informatiesysteem van GMT Europe, dat o.a. ondersteuning biedt bij containermanagement, planning, personeel en materieel, toepassen van gedifferentieerde tarifering,  milieustraten en verzamelcontainers, grofvuilinzameling, klachten en meldingen.

12-11-2014 AREA; MijnURen App
30-06-2014 Afvalbak adopteren?
29-12-2010 LMA Kit
04-02-2010 Overname BlueKaizen
07-05-2009 GMT op de EASYFAIRS
07-11-2008 Nieuwe medewerkers