Fost Plus kiest voor route optimalisatie software van GMT Europe

 

Om haar kennis verder uit te breiden betreffende de selectieve inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval heeft Fost Plus , de Groene Punt organisatie in België, ervoor gekozen om beroep te doen op de  routeoptimalisatie software van GMT Europe.

 

Voorwaarde was dat in het softwarepakket rekening gehouden kon worden met een groot aantal factoren. Zo moet er in de routeplanning rekening gehouden worden met de hoeveelheid voertuigen, werktijden, snelheid van de voertuigen, inzamelgebied, inzamel capaciteit van de voertuigen, dichtheid van het afval, soort wegen, te vermijden gebieden (industriezone) etc. Kortom, Fost Plus zocht naar een gebruiksvriendelijke en effectieve software-oplossing, die specifiek is ontwikkeld voor de optimalisatie van deur-aan-deur inzameling van afval.

 

De specifieke route optimalisatie software van GMT Europe sluit het beste aan op de doelstellingen van Fost Plus. Door continu met nieuwe innovatieve (ICT) oplossingen te komen en met de ontwikkelingen van de afvalmarkt mee te gaan, kan GMT ook invulling geven aan de doelstelling van Fost Plus om lokale overheden te adviseren over een optimale inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval. Dit kan zich vertalen in een beter rendement van de vloot en een betere verdeling van de werklast tussen de verschillende inzamelploegen, wat de financiële lasten voor de gemeenschap zal verminderen.

 

GMT Europe en ORTEC

GMT Europe en ORTEC werken reeds 2 jaar samen. GMT Europe is reselling partner van ORTEC en vermarkt de software van ORTEC voor het ophalen van huishoudelijk afval. Deze oplossing bestaat uit een aantal ergonomische tools waarmee het ontwerp en de organisatie van routes voor het ophalen van afval volledig kan worden gemanaged. De software van ORTEC fungeert daarnaast als een krachtig onderzoeksinstrument, waarmee bedrijven op eenvoudige wijze simulaties kunnen uitvoeren en de mogelijke impact hiervan kunnen meten.

 

Meer informatie over de GMT routeoptimalisatie oplossing.

12-11-2014 AREA; MijnURen App
30-06-2014 Afvalbak adopteren?
29-12-2010 LMA Kit
04-02-2010 Overname BlueKaizen
07-05-2009 GMT op de EASYFAIRS
07-11-2008 Nieuwe medewerkers