Efficiënte lediging ondergrondse containers bespaart ROVA kosten

Dynamische ondergrondse inzameling met software van GMT-Ortec leidt tot minder transportbewegingen en meer tijd tussen de ledigingen. Nu worden veel containers vaak al leeggemaakt terwijl ze pas half vol zitten. De software ondersteunt bij het maken van routes waarbij alleen de ‘bijna volle’ containers worden gereden. Dit leidt tot zeer interessante besparingen. Dit blijkt uit de conclusies van de pilot bij ROVA in Zwolle. ROVA heeft naar aanleiding van deze bevindingen besloten de software van GMT-Ortec te gaan implementeren. Nog voor de zomer 2014 moet de optimalisatiesoftware in gebruik genomen zijn.

 

Slimme routes

Er is ook specifiek gekeken naar slimmere routes. Dennis de Jong, ICT manager ROVA: “Bij deze pilot werd met behulp van software gewerkt aan slimmere routes. We hebben gekeken naar de verschillende soorten gebieden in de stad. Op welk tijdstip wil je langs een school rijden en op welk moment van de dag liever niet, waar zitten stortlocaties binnen je route, wat zijn slimme pauze momenten. Hoe verdeel je het werk over je wagens om inhuur en overwerk terug te dringen. Op deze manier kan de operatie verder verbeterd worden.”

 

Door de ondergrondse containers op het juiste moment te ledigen en efficiëntere routes te rijden, kunnen de kosten worden teruggebracht. Er zijn minder vrachtwagens nodig voor het zelfde aantal containers, door het besparen op onnodige ledigingen. ‘Gezien het feit dat het aantal ondergrondse containers in de toekomst alleen maar zal groeien, verwachten we dat de vraag naar deze oplossing de komende jaren verder zal toenemen,’ legt unit directeur Paul Havinga uit.

 

Omgekeerd inzamelen

Ook het omgekeerd inzamelen blijkt in ROVA’s werkgebied aan te slaan. De servicegraad op grondstoffen wordt verhoogd , terwijl de servicegraad op restafval wordt verlaagd; de laatste categorie moeten burgers uiteindelijk wegbrengen naar ondergrondse verzamelsystemen. Het apart aangeboden plastic is bijvoorbeeld meer dan verdrievoudigd, terwijl het aandeel restafval is gedaald. In de komende jaren zullen steeds meer gemeentes overstappen naar de nieuwe manier van afval en grondstoffen inzamelen, waardoor ook het aantal ondergrondse systemen hard zal groeien. Met de oplossing van GMT-Ortec zullen de operationele kosten in ieder geval niet navenant meegroeien.

 

Lees meer over routeoptimalisatie

 

contact

Paul  Havinga
Paul Havinga
business unit directeur GMT Waste
tel. +31 20 600 51 51
12-11-2014 AREA; MijnURen App
30-06-2014 Afvalbak adopteren?
29-12-2010 LMA Kit
04-02-2010 Overname BlueKaizen
07-05-2009 GMT op de EASYFAIRS
07-11-2008 Nieuwe medewerkers