Dar overtuigd van juiste keuze voor implementatie CLEAR.net na uitgebreide Conference Room Pilot.

Na een volledig vooronderzoek, fit/gap analyse en een uitgebreide conference room pilot, is Dar overtuigd van de juiste keuze voor de ‘best of breed’ automatiseringsoplossing CLEAR.net, Exact en QlikView. GMT zal in dit traject als hoofdaannemer fungeren voor de gehele implementatie.

 

 

Harry van Montfort, Business Controller Dar: “Onze missie is om onze regio de schoonste van Nederland te maken door het organiseren en uitvoeren van afvaltaken, reiniging en het beheer van de openbare ruimte. Om dit te bereiken is het perfect en efficiënt uitvoeren van onze dienstverlening essentieel. Hier is ook een uitstekende administratie en registratie voor vereist. Hiertoe hebben wij in samenwerking met Van Drunen Advies en Projecten, vooraf in de vorm van een blauwdruk en procesbeschrijvingen het gewenste proces gedefinieerd. De hoofddoelstelling van het project is de inbedding van effectief en efficiënt verlopende bedrijfsprocessen in de organisatie op het gebied van Administratieve ondersteuning van het primaire proces, de financiële administratie en inkoop. Het daartoe benodigde change management is een integraal onderdeel van het project.

 

Aan de hand van een uitgebreide RFI hebben meerdere leveranciers mogen aanbieden. Onze keus is uiteindelijk op CLEAR.net van GMT gevallen. Een leverancier met veel kennis en ervaring die vaker als hoofdaannemer heeft opgetreden in vergelijkbare omvangrijke trajecten. Na een drie maanden durende conference room pilot hebben zij in de praktijk voldoende bewezen aan onze eisen en wensen te kunnen voldoen. We gaan dan ook vol vertrouwen met deze partner het vervolg traject in.”

 

Het gehele project zal eind 2013 operationeel dienen te zijn.

 

Over Dar

Dar is een dynamisch afval- en reinigingsbedrijf met een zeer breed dienstenpakket: Dar verzorgt de afvalinzameling voor ruim 130.000 huishoudens in de regio Nijmegen en voert de reiniging in de openbare ruimte uit in de gemeente Nijmegen. Naast haar publieke dienstverlening voor de 8 aandeelhoudende gemeenten verleent Dar haar diensten aan zo’n 2.000 commerciële klanten. Dit werk wordt verzet door zo’n 230 medewerkers en 130 voertuigen. Dar genereert hierbij een omzet van € 32 miljoen per jaar.

 

Over GMT Waste Benelux

GMT vervult een adviserende rol bij het inrichten en optimaliseren van automatiseringsprocessen in de afval- en milieubranche. GMT hecht daarbij veel belang aan gebruikersvriendelijke en praktijkgerichte software. Succesvolle voorbeelden hiervan zijn de milieuapplicaties CLEAR.net, AfvalRIS, A2B Logistics en Wastehub. De applicaties zijn geschikt voor transporteurs, reinigingsdiensten, recyclingbedrijven, afval handelaren en verwerkers.

12-11-2014 AREA; MijnURen App
30-06-2014 Afvalbak adopteren?
29-12-2010 LMA Kit
04-02-2010 Overname BlueKaizen
07-05-2009 GMT op de EASYFAIRS
07-11-2008 Nieuwe medewerkers