CLEAR.net aan de basis van optimalisatie processen en kwaliteit dienstverlening BAT”

Het Brabants Afval Team (BAT) verwezenlijkt met dit nieuwe project haar doelstellingen zoals kostenverlaging, duurzaamheid & milieu, klanttevredenheid en mogelijk het verhogen van de omzet.

 

Momenteel gebruikt BAT CLEAR voor het bedrijfsafval. Nieuwe technologische ontwikkelingen en veranderingen in wetgeving zorgen ervoor dat de ontwikkeling op het gebied van IT niet stil hebben gestaan. Dit heeft ertoe geleid dat het BAT serieus moest nadenken over de toekomst van de bestaande geautomatiseerde informatiesystemen. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat zij CLEAR breder moeten inzetten en eilandautomatisering moeten beperken.

 

Zij starten samen met GMT een nieuw traject met de volgende deelprojecten:

  • Basis implementatie CLEAR voor de Inzameling en voor al de Commerciële taken.
  • Het verbeteren van de dienstverlening naar de burgers door gebruik te maken van het internet portaal voor meldingen.
  • Het efficiënter inzetten van mensen en middelen door gebruik te maken van nieuwste route- optimalisatie technologie.
  • Onderzoek en analyse urenregistratie CLEAR versus Atimo.
  • Optimalisatie bedrijfsmatig.
  • Analyses uitvoeren op basis van de bedrijfsgegevens die verdeeld zijn over verschillende systemen. Inzicht verkrijgen in alle belangrijke strategische performancegegevens (KPI's) van de organisatie middels het Management rapportage project op basis van QlikView.

 

Deze projecten zullen van april 2011 t/m januari 2012 worden uitgevoerd binnen het VBPC Project [Verbeteren Besturingsmodel Processen CLEAR]. Uitgangspunt voor het gehele project is CLEAR.net.

 

Beoogde Resultaten

Door de bedrijfsbrede implementatie van CLEAR en daarbij behorende organisatorische veranderingen worden de volgende resultaten behaald.

  • Integratie van het proces van acquisitie tot en met facturatie.
  • Tijdige, structurele en feitelijke rapportages waar daadwerkelijk op gestuurd kan worden.
  • Planmatig werken en mensen en middelen optimaal inzetten.
  • Verhogen service niveau naar klanten o.a. door digitale dienstverlening.

 

Hans van Woensel hoofd inzameling BAT: ” Wij bij BAT zijn nu klaar om de digitale ondersteuning verder te implementeren zodat wij daadwerkelijk gebruik kunnen gaan maken van alle moderne hulpmiddelen die het bedrijf kunnen ondersteunen bij de verdere ontwikkeling.”

 

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de doelstellingen van het BAT op het gebied van; verlagen van de kosten, duurzaamheid & milieu, klanttevredenheid en mogelijk het verhogen van de omzet.

 

12-11-2014 AREA; MijnURen App
30-06-2014 Afvalbak adopteren?
29-12-2010 LMA Kit
04-02-2010 Overname BlueKaizen
07-05-2009 GMT op de EASYFAIRS
07-11-2008 Nieuwe medewerkers