De nieuwste state of the art innovatie van GMT;

Warehousing & Recycling.

 

 

 

 

 

De nieuwe Warehousing & Recycling (W&R) oplossing van GMT maakt uw opslag- en verwerkingsproces volledig transparant. De W&R module is een state-of-the-art oplossing op basis van een volledig nieuw ontworpen full responsive web interface die op elk willekeurig device kan worden opgeroepen. Hiermee geeft GMT invulling aan haar Mobile first-visie door onder meer het acceptatieproces van binnenkomende vrachten op tablets en smartphones mogelijk te maken. Nooit eerder was het bijhouden van voorraden en de verwerking van afvalstoffen zo betrouwbaar en gemakkelijk. Onlangs is de basismodule op de markt gekomen waarmee voorraden en processen bijgehouden worden.

 

Warehousing en recycling maakt innovatie en kostenbesparing mogelijk

De module biedt inzicht tot op gedetailleerd niveau, zoals grammen en liters. Hierdoor en door de mogelijkheden om kosten en omzetten vast te leggen, kan ook de toegevoegde waarde worden vastgesteld. Zo kan worden bepaald of de afvalstromen het gewenste rendement opleveren. “We zien veelal dat deze resultaten nu per maand worden gemaakt. Vaak is dit een handmatige handeling die in een Excel spreadsheet wordt berekend en daarom lastig is terug te brengen naar de verschillende onderdelen in het proces”, aldus Koert Klomp, Directeur bij GMT Europe. Ook verschillen in kosten tussen opslag en het recycling- en productieproces blijven hierdoor onzichtbaar. Gezien de groeiende concurrentie in de markt is de stap naar verbetering van de resultaatanalyse in het opslag- en recyclingproces onvermijdelijk. Door de kosten/opbrengsten van alle processen van opslag, productie en

analyse transparant te maken is dit mogelijk.

 

Niks is te gek

Een van de kernfunctionaliteiten van de W&R module is het voeren van een sluitende voorraadadministratie en accurate massabalans. De module is toe te passen bij gevaarlijk afvaldepots, recycling processen zoals puinbreken, op- en overslag activiteiten en vloeistoffen administraties. Binnen de module kan het terrein worden ingedeeld in locaties, sub locaties, opslagtanks, stellingen, schappen, vakken etc. En voor iedere specifieke locatie kan het systeem exact bijhouden wat er in is gegaan, wat er verwerkt is en wat er uit is gegaan en naar wie. Hiermee wordt volledige traceerbaarheid van de afval- goederen stromen gerealiseerd van ontdoener tot en met afnemer van de grondstoffen.

 

Het dashboard geeft u meteen inzicht in de actuele voorraadposities. Met de interactieve grafieken kunt u in zoomen op de specifieke transacties van een bepaalde stof. De module integreert naadloos met de weegmodule van CLEAR voor inkomende en uitgaande bulkvrachten.

 

Inzicht tot op het detail

Binnen productie is er sprake van recyclingmachines, kranen, shovels, andere interne transportmiddelen, verschillende chemicaliën, personeel en de inhuur van derden. Al deze factoren tezamen bepalen de kostprijs van het betreffende productieproces. Binnen W&R bieden we de mogelijkheid om recepturen vast te leggen (default productie order) waarbij de afvalstofstroom wordt vastgelegd, welke fracties uit het productieproces komen na behandeling en wat er nodig is geweest om dit productieproces uit te voeren. Hierbij valt te denken aan de inzet van bijvoorbeeld personeel, recycling machines, interne transportmiddelen, ingehuurd materieel/mensen, etc. Tevens kan binnen W&R de werkelijke verbruiken worden vastgelegd. Hierdoor wordt geanalyseerd of het productieproces efficiënt verloopt en tevens bepaald worden de gewenste toegevoegde waarde is bereikt. Ook de verschillende afvalstromen hebben hun eigen verscheidenheid aan elementen die vastgelegd moeten worden. De W&R module is hierop voorzien en mocht er onverhoopt toch nog een veld ontbreken, biedt de module een oplossing om direct klant specifieke velden en/of tabellen toe te voegen.

 

Acceptanten app

De Acceptanten app, die standaard onderdeel uitmaakt van W&R, geeft een acceptant een handige tool op zijn tablet of telefoon om op locatie het acceptatie proces uit te voeren, vervuilingsgraden vast te leggen, vrachten af te keuren, bestemmingslocaties te kiezen en tussentijdse schouwingen op de voorraad uit te voeren.

 

Lees het hele artikel warehousing & Recycling of download de flyer aan de rechterkant.

 

contact

Bas  Kousemaker
Bas Kousemaker
Account Manager
tel. +31 20 600 51 51

downloads